Laktawan sa nilalaman

ARIZONA AANHPI FOR EQUITY

NAGTUTURO, NAGBIBIGAY-KAPANGYARIHAN, ORGANISADO

Pinapalakas ang pinakamabilis na lumalagong boses ng komunidad ng Arizona
Ang ating mga boses, ang ating kinabukasan
Ang aming pangitain
Naiisip namin ang isang Asian American Native Hawaiian Pacific Islander na komunidad na nagtutulungan upang hubugin ang kinabukasan nito bilang bahagi ng mas malawak na kilusan ng hustisya sa lahi at isulong ang aming komunidad tungo sa iisang layunin ng kagalingan para sa lahat.
Sino kami?
Ang Arizona Asian American Native Hawaiian at Pacific Islander para sa Equity Coalition ay isang pang-estadong organisasyon na nagsusumikap para sa katarungan at katarungan sa pamamagitan ng pagbuo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-oorganisa na nakadirekta sa komunidad, pagpapataas ng civic engagement, at pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataang lider.
Nakaraang slide
Susunod na slide

TUNGKOL SA AMIN

Sibikong Pakikipag-Ugnayan

Isinusulong namin ang demokrasya kung saan nakikibahagi ang pamayanan ng AANHPI sa mga halalan at nababahagingan ito ng kaalaman tungkol sa mahahalagang isyung pampatakaran na nakakaapekto sa kanilang buhay.

Iboto ang balota para sa Katarungan

Samahang Pangkabataan

Hinuhubog namin ang mga kabataan ng AANHPI sa pamamagitan ng paghahandog sa kanila ng mga kasangkapan upang itaguyod ang samahang Students for Equity sa kanilang mga paaralan at gayundin sa paghahandog ng programang pakikipagsamahan na naglalayong bigyan ng kapangyarihan silang mga determinadong kumilos para sa positibong pagbabago sa pamayanan sa pamamagitan ng sibikong pakikipag-ugnayan at pag-oorganisa.

Batang babae na may hawak na notepad

representasyon

Pinaiigting namin ang mga tinig mula sa pamayanan ng AANHPI sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga survey na tumutugon sa aming mga pangangailangan at gayundin sa pagsusulong ng pagkukuwento, pagsasagawa ng mga AANHPI talking circle kung tawagin, at sa mga press release mula sa mga pinuno ng komunidad ng AANHPI.

Ilustrasyon ng mga tradisyonal na etnikong pagkain sa Arizona

MAKIBAKA!

Mag-subscribe Sa Aming Newsletter

Makatanggap ng mga update kaagad