Laktawan sa nilalaman

outreach para sa bakunang pang-covid-19

mga rekurso ukol sa bakuna para sa covid-19

Magmula noong Marso ng 2021, nakapagpabakuna na ang aming programa ng mahigit 1,300 katao sa pamamagitan ng aming mga kaganapan, at umabot sa halos 50,000 katao ang impormasyong aming ipinakalat gamit ang aming mga text bank. Patuloy kaming nakikilahok sa mga kaganapang pangkomunidad na nakatuon sa komunidad ng mga AANHPI upang bigyan sila ng mga rekurso tungkol sa pagbabakuna, at patuloy din kaming nagsusumikap para magkaroon ang lahat ng pagkakataong samantalahin ang mga bakuna.

Impormasyon tungkol sa Bakuna sa Iba't-Ibang Wika ng AA at ng NHPI:

Libreng Bakuna sa COVID na tumatawag sa 602-321-0957
Infographic ng Bakuna sa COVID sa Vietnamese

youth create-a-thon artwork