Laktawan sa nilalaman

MAG-DONATE

suportahan ang az aanhpi for equity!

Ang Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander for Equity Coalition ay kumikilos upang bilangin ang mga Pan-Asian at iba pang mga marhinalisadong komunidad sa proseso ng pagsasagawa ng desisyon.

Grupo ng mga tao ang nagtipon sa Art Film Showcase