Laktawan sa nilalaman

MAG-DONATE

suportahan ang az aanhpi for equity!

Ang Arizona Asian American Native Hawaiian at Pacific Islander for Equity (AZ AANHPI para sa Equity) ay nagtatrabaho upang bumuo ng kapangyarihang pampulitika sa mga grupo ng AANHPI at iba pang marginalized na komunidad sa Arizona.

Ang gawaing ginagawa namin sa AZ AANHPI para sa Equity ay mas mahalaga kaysa ito ay kailanman ay. Nagbibigay kami edukasyon, kultural at politikal na representasyon para sa mga komunidad ng AANHPI, at tagapagtaguyod sa lehislatura sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa masasamang panukalang batas na makakasama sa Arizona AANHPI.

Ang suporta ng mga progresibo at pasulong na mga taong tulad mo na nagpapahalaga ang katarungan at katarungan ay mas kritikal kaysa dati. Mangyaring kumilos ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon para suportahan ang ating gawain. 

Lahat ng mga donasyon ay mababawas sa buwis at makakatanggap ka ng sulat ng donasyon kapag pinunan mo ang form na ito.

*I-print at kumpletuhin ang form na ito

Grupo ng mga tao ang nagtipon sa Art Film Showcase