Laktawan sa nilalaman

maglingkod

tulungan kaming lumikha ng pagbabago!

Ang Arizona AANHPI For Equity Coalition ay naghahanap ng mga boluntaryong tagapaglingkod upang tulungan kaming magtagumpay sa aming misyong ipakilala at magbigay-representasyon sa aming komunidad. Ipinamamahagi namin ang pagsasanay na may taglay na opsyon na isagawa ito ng sinuman saanman sila naroroon gamit ang aming self-paced na opsyon! Kumpletuhin ang form upang maging bahagi ng aming komunidad bilang volunteer.

"Nangangako ako sa katarungang panlipunan"