Laktawan sa nilalaman

TUNGKOL SA AMIN

ang aming misyon at bisyon

Ang Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander for Equity (AZ AANHPI for Equity) ay isang organisasyon sa sumasaklaw sa buong lalawigan na siyang nagsusumikap para sa pagiging patas at makatarungan sa pamamagitan ng pagbibigay-kapangyarihan gamit ang pag-oorganisang nakatuon sa komunidad, pagpapaigting ng sibikong pakikipag-ugnayan, at ang pamamahagi ng kapangyarihan sa mga lider sa kabataan.

Layon namin makita ang isang pamayanan ng mga Asian American Native Hawaiian at Pacific Islander (ANHPI) na nagtutulungan upang hubugin ang kinabukasan bilang bahagi ng mas malawak na kilusang pang-hustisya sa lahi at isulong ang aming komunidad patungo sa iisang adhikain ng katiwasayan sa pamumuhay para sa lahat.

kilalanin ang aming kopunan

JENNIFER CHAU
TAGAPANGASIWANG PANGKALAHATAN/TAGAPAGTATAG

Ipinanganak si Jennifer Chau sa Chinatown ng Downtown Los Angeles at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Tempe, Arizona. Ang nagtutulak sa kanyang mga interes at trabaho ngayon ay ang kanyang pansariling karanasan bilang pagiging anak at pagpapalaki sa kanya ng kanyang magulang na imigranteng Tsino. Sa haba ng kanyang buhay pampropesyonal, kinasangkutan at nagtrabaho siya sa mga organisasyong nakatuon sa nakatuon sa paglilingkod sa komunidad ng Asian American Native Hawaiian at Pacific Islanders (ANHPI) at pagiging lider sa larangan ng mga kabataan sa nakalipas na dekada. Kamakailan lamang, naglingkod si Jennifer bilang tagapagtatag at tagapangasiwang pangkalahatan ng AZ AANHPI for Equity at ang AZ AANHPI Advocates. Sa nakalipas na halalan noong taong 2020, gumamit ang dalawang organisasyon ng panlabas na pakikipag-ugnay sa mga botante gamit ang iba't-ibang pamamaraan na sadyang nakatulong sa pagpapataas ng bilang ng mga botante sa loob ng AZ AANHPI ng halagang 58% mula sa halalan noong 2016. Bilang isang ina sa dalawang anak na babae, naudyukan siya ng kanyang trabaho upang tiyakin na ang kalayaang sibil at mga karapatang pangkababaihan ay pinangangalagaan para sa kinabukasan ng kanyang mga anak.

MAY TIWAMANGKALA
DIREKTOR NG TAGAPAGTANGGOL NA DEMOKRASYA

Lumipat si May sa Arizona pagkatapos niyang magtapos sa mataas na paaralan upang mag-aral ng Pilosopiya sa ASU, ngunit natapos ang kanyang takbuhin sa kolehiyo dulot ng kanyang pagkabilanggo ng dalawang taon. Sa kanyang panahon, itinuon ni May ang kanyang pagsisikap sa pagpapaunlad ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga programa at pagpapabuti ng kanyang edukasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat na ipinagkaloob sa kanya ng isang propesor ng ASU. Ginugol ni May ang karamihan sa kanyang panahon sa pagtuturo sa mga kababaihan upang makamit nila ang kanilang GED na sa tingin niya ay lubhang kapaki-pakinabang. Napili rin si May na maging tagapagsalita ng isang kaganapan ng TED X at sumailalim siya sa pagsasanay mula sa mga propesyonal na tagpagsanay sa pagsasalita at ipinatupad ang naturang pagsasanay para sa mga kababaihang bilanggo na nais pabutihin ang kanilang kakayanan sa pampublikong pagsasalita. Matapos siyang makalaya, itinuon ni May ang kanyang pansin sa pagiging tinig ng mga marhinalisadong komunidad sapagka’t napakarami niyang nakilalang kababaihang tumulong sa kanya noong mahihirap na panahon na nawalan ng karapatan. Natagpuan ni May ang kanyang bokasyon nang makilala niya ang tagapangasiwang pangkomunidad ng ACLU ng AZ at nagboluntaryo siya kasama nila. Siya’y ginantimpalaan bilang isa sa kanilang mga pangunahing tagapagsalita buhat ng kanyang walang-humpay na aktibismo at pakikilahok sa komunidad. Halimbawa, nang ipinagtibay ng datos ang pagtaas ng karahasan at pinsalang dinulot ng komunidad ng AAPI, pinangunahan ni May ang pag-oorganisa ng isang bihilya para sa mga biktima ng karahasang may kaugnayan sa lahing AAPI sa lungsod ng Atlanta sapagka’t kinailangan ng naturang komunidad na maghilom at hindi maramdaman ang pagkakabahagi at hindi pagkarinig nito Matapos makita ang naghahalo-halong damdamin mula sa iba’t-ibang mga komunidad na may kulay, nahikayat si May mag-organisa ng Martsa para sa Pagkakaisa sapagka’t naniniwala siyang hindi magkakaroon ng pagbabago hanggang magkaroon tayo ng pakikipagsanib-pwersang ng magkaka-ibayong kultura at dapat ipaglaban ng komunidad ang pagkakapantay-pantay ng buong lipunan sa buong pagkakaisa.

Tammy Nguyen
Direktor ng Kampo

Ipinanganak at lumaki si Minh-Tâm (Tammy) Nguyễn (siya) sa Phoenix, Arizona. Tinanggap ni Tammy ang kanyang MA sa Sustainability Solutions noong 2021 at may ganap na karanasan siya sa pag-oorganisa ng komunidad sa iba't-ibang sektor ng adbokasiya, mula sa mga grassroots na organisasyon hanggang sa konsehong panglungsod. Ang kanyang pagnanais na kalasin ang mga istrukturang imperyalista ang tumutulak sa kanyang mga adhikain sa pagtataguyod ng pagkakaisang pangkomunidad, katarungang panlipunan, interseksyonal na pagtatanggol ng kapaligiran, abolisyon, pakikipag-ugnayan sa kabataan, at pagtulong sa isa't isa. Sa kanyang libreng oras, mahilig siyang tumambay kasama ang kanyang pusa na nagngangalang Persimmon at magluto kasama ang kanyang mga kaibigan.

Li'olemāsina “Li'o” Lubanski
TAGAPAG-ORGANISANG PANGKOMUNIDAD

Isang queer, trans nonbinary, neurodivergent, at halong-lahing taga-Sāmoa na lumaki sa ibayong-dagat si Li'olemāsina “Li'o” Lubanski. Isa siyang kambal na anak ng migranteng taga-Sāmoa na inang mahaligi sa sining, tumatayong magulang sa pusa, nagmamahal sa mga aso, at tapag-organisang pangkomunidad sa AZ AANHPI For Equity. Ipinanganak si Li'o sa lalawigan ng California at lumaki ito sa kabuuan ng lambak ng Arizona, mula sa Florence hanggang Sunnyslope. Noong taong 2014, siya ang naging ikalawang estudyanteng nagtapos sa programa ng Asian/Pacific Islander American Studies sa Arizona State University at nagsilbing intern sa isang lokal na pampublikong organisasyon para sa mga Pacific Islander na nagngangalang Island Liaison. Noong siya’y lumalaki, ang tanging kinatawan ng mga Pacific Islander na nakita niya ay sa pamamagitan ng pagpapanood sa wrestler na si The Rock sa WWE noong siya’y nasa mataas na paaralan. Nangako siyang gagamitin niya ang kanyang tinig upang hindi kailanman maramdaman ng sinumang Pacific Islander na kabataang lumaki sa ibayong-dagat ang pagiging lihim na walang anumang rekurso upang matutuhan ang kanilang kultura. Natuklasan niya sa kolehiyo ang mga pangalan para sa mga bagay na ito tulad ng dekolonisasyon, adbokasiya, pagbibigay ng bagong buhay sa kultura, at pagbabago ng dati nang kaugalian sa pamamagitan ng bagong teknolohiya. Bilang panimula, sumapi siya sa sanggunian ng Island Liaison noong taong 2020. Naglilingkod si Li’o bilang tagapagtaguyod ng may tunay na karanasan para sa mga pamayanang hindi masyadong napangangatawanan tulad ng mga taong neurodivergent at mga kasapi ng 2SLGBTQIA+ sa hanay ng mga Asyano at Pacific Islander. Naniniwala na ang pagsasaalang-alang sa kabuuan at interseksyonal na pagkakakilanlan ng isang tao ay ang pinakamahalagang bagay sa pag-unawa at sa pagpapasigla sa isa’t-isa tungo sa pagkakaisa ng buong komunidad. Mahilig gumuhit, magsulat, kumanta, uminom ng tsaa, at makipagyakapan si Li’o sa kanyang libreng oras kasama ang kanyang 3 pusa at ang kanyang kinakasama.

Lan Hoang, MPA
Tagapamahalang Pamprograma

Si Lan Hoang ay isang tigreng ina sa 3 anak, isang beauty queen, at isang tagapagtaguyod ng katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay para sa komunidad ng AAPI sa nakalipas na 20 taon. Siya ay isang unang henerasyong Amerikanong Asyano, ipinanganak sa Saigon, Vietnam at lumaki sa Phoenix, Arizona. Nakamit ni Lan ang kanyang Batsilyer sa Agham sa Ekonomiya mula sa Arizona State University; at ang kanyang Master sa Pamamahalang Pampubliko mula sa Northern Arizona University. Naglingkod siya sa pangangasiwa ng pinakamalaking pampublikong sistema ng mataas na edukasyon sa Estados Unidos sa loob ng mahigit isang dekada bago niya matagpuan ang kanyang adhikain sa pampublikong sektor kabilang ang AZ AANHPI for Equity/Advocates. Inialay ni Lan ang kanyang buhay sa pagkilos para sa ikahihigit ng kanyang komunidad sa pagiging inklusibo at sa pagkilala nito sa kanyang lalawigan. Siya ang naging pinakabatang pangulo ng Asian Pacific Islander Association sa Distritong ng Maricopa County Community College, na siyang nangasiwa sa pananalapi at programang pang-iskolar nito na siyang nagbigay ng mahigit sa kalahating milyong dolyar na scholarship para sa mahigit 200 estudyante ng AAPI. Kabilang siya sa tagapagtatag ng Vietnamese Student Association ng Arizona State University na siyang nagdiwang ng ika-20 anibersaryo nito, na may layuning pangalagaan at isulong ang kultura at lumikha ng ligtas na espasyo para sa mga mag-aaral ng AAPI. Pinangunahan niya ang programang pang-outreach para sa bakuna noong tumama ang matinding pandemya noong 2021, na siyang nagdala ng mga mobile vaccine unit sa komunidad ng BIPOC at nakapagpabakuna ng mahigit 1300 katao. Naniniwala siya na dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon ang lahat sa pangangalagang pangkalusugan at mga rekurso upang lumaganap at umunlad. Sa kanyang oras na bakante, kinagigiliwan niyang magbasa, gumugol ng oras kasama ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak, bukod sa kanilang German short-haired na sanggol.

Nile Bunger
Direktor ng Pangkomunidad na Outreach sa Kabataan

Si Nile Bunger ay isang aktibista ng karagatan at kapaligiran, masugid na tagapagtanggol ng mga hayop, at isang lubos na deboto sa kanyang mga relasyon at tungkulin. Iba-iba ang kanyang lahi at lumaki siya sa lalawigan ng Washington. Kinuha niya ang Agham Pangkapaligiran sa University of Arizona, at may taglay siyang sertipiko sa Agham Pandagat at Antarktiko. Sa nakalipas na 12 taon, nagkaroon siya ng karanasan sa pagtatrabaho sa mga hayop ng dagat, sa pagpapanatili ng kapaligiran, at sa pagkilos para ipaalam sa madla ang pagbabago sa klima. Bukod dito, isa siyang pormal na Kinatawan ng UNA-USA para sa ika-66 na United Nations CSW na tumatalakay sa pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan at kabataang na may kaugnayan sa Pagbabago ng Klima at sa Panganib ng Kalamidad sa Kapaligiran. Madamdamin si Nile pagdating sa sibikong pakikipag-ugnayan at ang pagsasara ng agwat sa pagitan ng krisis sa klima bilang isang pampulitikang isyu patungo sa isyung nakakaapekto sa pag-iral ng tao. At dahil doon, ikinararangal niya ang kanyang tungkulin bilang Youth Community Outreach Director.

Amritha Karthikeyan
Maytungkulin

Ipinanganak si Amritha Karthikeyan sa Tamil Nadu, India, at lumisan patungong Estados Unidos noong siya ay dalawang taong gulang kasama ang kanyang pamilya at lumaki siya sa lalawigan ng Arizona. Ang kanyang karanasan mula sa isang pamilyang migrante at ang kanyang landas tungo sa pagkamamamayan ang nagbunsod sa kanya upang maging isang malakas na katuwang para sa karapatang pamboto. Isa siyang mag-aaral sa Arizona State University na kumukuha ng Data Science, Sustainability, at Studio Art. Umaasa siyang magagamit niya ang lahat ng tatlong ito sa kanyang takbuhin sa hinaharap.

mga kasapi sa koalisyon

sumali sa aming kopunan!

tapag-organisa ng komunidad

Ang Tagapag-organisa ng Komunidad ay mananagot sa pagtataguyod at pagpapakilos ng isang baseng nagtataglay ng iba't-ibang lahi na nakatuon ang pansin sa mga Asyanong Amerikano. 

Direkta silang pangangasiwaan ng at magiging katuwang sa mga kumokonsultang tagapangasiwa ng proyekto, na magtatrabaho tuwing kinakailangan kabilang ang iba pang mga kawani at mga kasosyong pangkomunidad patungo sa matagumpay na pagpapatupad ng alin at anumang kampanya at proyekto.

Magtatrabaho din sa mga hindi-pangkaraniwang oras ang mga tagapag-organisa gaya ng mga katapusan ng linggo at mga gabi upang tugunan ang mga oraryo ng kampanya at proyekto.

mga tagapag-canvass

Kompensasyon:
Kompensasyon batay sa oras: $20 bawat oras     
Sinasaklaw ang mga benepisyong pangkalusugan para sa mga empleyadong gumugugol ng 25 oras o mahigit bawat linggo makalipas ang 30 araw na probasyon     

Kapaligirang Pangtrabaho:
Buong araw kang titindig.     
Lalakbay ka patungo at papunta sa opisina patungo sa field site.     

Mga Kinakailangan:
Pagiging kumportable sa pakikipag-ugnayan at paglapit sa mga hindi kakilala     
Dapat nagtataglay ng masugid na orientasyon sa mga detalye upang matiyak ang pagkumpleto ng              
pagpaparehistro.     
Dapat mayroong maaasahang transportasyon.     
Dapat mayroong maaasahang cell phone.