Laktawan sa nilalaman

Ang koponan ng NHL ng Arizona, ang Coyotes, at ang kanilang bilyunaryo na may-ari na si Alex Meruelo, ay nagmumungkahi ng bagong 4 million sq. ft entertainment district sa Tempe.

VOTE HINDI SA PROP 301, 302, 303.
MAIL ANG IYONG BALOTA SA MAYO 9.

Mahigit sa kalahati ng mga bahay ng Tempe ang inuupahan. Ang aming mga komunidad na walang bahay at uring manggagawa, mga mag-aaral, at maliliit na may-ari ng negosyo ay mapipilitang lumipat sa paghahanap ng mas abot-kayang pabahay.

Ang pag-commute sa loob at labas ng downtown Tempe, Phoenix, o paggamit ng mga pangunahing interstate ay magiging magulo at hindi maginhawa sa pagbuo ng iminungkahing distrito, na magpapalala din sa ating kalidad ng hangin.

Ang proyektong ito sa pagpapaunlad ay isa sa pinakamalaki sa bansa at hindi nito isinaalang-alang ang ating limitadong mapagkukunan o pagbabago ng klima – nagsimula na ang pagbawas ng tubig sa mga nakapaligid na lungsod.

Hindi natin dapat bigyan ng reward ang mananaya sa Vegas na si Alex Meruelo ng 30-taong tax break! Siya ay pinaalis sa Glendale dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at upa sa oras.

Sino si Alex Meruelo?

Sino si Alex Meruelo?